next up previous
Next: Vierde oefening: aurawaarneming Up: Oefeningen in beeldwaarneming Previous: Tweede oefening: beeldwaarneming

Derde oefening: geleide fantasie

Tijdens de derde zitting werd er gebruik gemaakt van een geleide fantasie. De beelden die je waarneemt tijdens beeldwaarneming komen spontaan uit jezelf op. Tijdens de tweede zitting werd daarop geen enkele invloed uitgeoefend. Het is nu mogelijk de persoon in een bepaalde situatie te brengen, de situatie voor hem te ensceneeren. Is het nu zo dat de beelden die je krijgt ook inderdaad iets met die scene te maken hebben? Met andere woorden, is het zo dat de scene die je oproept voor de persoon een suggestieve werking heeft, in die zin dat de beelden die bij je opkomen op een of andere manier te maken hebben met de geleide fantasie.

Tijdens het praatje vooraf (eerste deel) werd het voorafgaande gezegd. Er werd de studenten dus medegedeeld dat hen aan het begin van de relaxatieperiode een geleide fantasie gegeven zou worden. Deze had betrekking op een strandscene. De geleide fantasie ging ongeveer als volgt: "Je ligt aan het strand, je hebt een lange wandeling gemaakt, je bent moe; je ligt heerlijk ontspannen in het warme zand, je voelt je bijzonder prettig, je ligt lekker uit te rusten, je hebt je ogen dicht, je hoort het ruisen van de wind door het helmgras bovenop de duinen, je weet dat de hemel, fris en helder, boven je is, blauw, terwijl er witte wolken aan voorbijtrekken, je hoort ook het ruisen van de branding, het telkens terugkeren van de brandinsgolf, je weet dat de zee voor je ligt, de heldere koele zee waar vissen in zwemmen, terwijl je daar ligt weet je dat alles vertrouwd is, je bent geborgen, ook bij andere mensen."


AHGS VAN DER VEN
Tue Mar 18 13:24:24 MET 1997