1. Ven, A.H.G.S. van der (1964). Een curve analyse van de Bourdon-Wiersma test. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 19, 300-308.

 2. Ven, A.H.G.S. van der (1965). De qualitatieve gegevens van de Bourbon-Wiersma test: I. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 20, 219-227.

 3. Ven, A.H.G.S. van der (1966). De qualitatieve gegevens van de Bourdon-Wiersma test: II. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 21, 364-366.

 4. Ven, A.H.G.S. van der (1967). Een factoranalytisch onderzoek met behulp van de kleuren van de Farb Pyramiden Test. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 22, 70-79.

 5. Ven, A.H.G.S. van der (1968). Een curve analyse van de Grünbaum test. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 23, 643-661.

 6. Ven, A.H.G.S. van der (1968). De hoofdassenmethode. Een modelmatige beschrijving van een factoranalytische methode voor niet-wiskundigen. Gawein, 16, 37-55.

 7. Ven, A.H.G.S. van der (1968). De zwaartepunts methode. Een modelmatige beschrijving van een factoranalytische methode voor niet-wiskundigen. Gawein, 16, 305-314.

 8. Ven, A.H.G.S. van der (1969). The Binomial Error Model Applied to Time-limit Tests (proefschrift). Nijmegen: Drukkerij Schippers.

 9. Ven, A.H.G.S. van der (1970). Een toelichting bij het hoofdstuk "Mathematical models of Learning" uit Hilgard, E.R. & Atkinson, R.C. (1967). Gawein, 18, 170-197.

 10. Ven, A.H.G.S. van der (1970). Het aantal overgeslagen items als testscore in tests met tijdslimiet (een psychometrisch onderzoek). Tijdschrift voor de Psychologie, 25, 418-428.

 11. Ven, A.H.G.S. van der (1971). Gevallen waarbij de testtheorie niet van toepassing is. Gawein, 19, 290-308.

 12. Ven, A.H.G.S. van der (1971). Time-limit Tests, a Critical Evaluation. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 26, 580-891.

 13. Ven, A.H.G.S. van der (1972). Speed and Precision in the General Aptitude Test Battery. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 27, 530-537.

 14. Ven, A.H.G.S. van der (1973). Statistiek voor Psychologen: een globaal overzicht. Gedrag, 1, 125-136.

 15. Ven, A.H.G.S. van der (1973). Correlation- and Discriminant Analysis. Gedrag, 1, 203-215.

 16. Ven, A.H.G.S. van der (1973). Een ware score theorie voor tests met tijdslimiet: beschrijving en toetsing. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 28, 267-280.

 17. Ven, A.H.G.S. van der (1974). A Bayesian Formula Score for the Simple Knowledge or Random Guessing Model. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 29, 409-414.

 18. Ven, A.H.G.S. van der (1974). The Correlation Between Speed and Precision in Time-limit Tests. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 29, 447-456.

 19. Ven, A.H.G.S. van der (1976). The Reliability of Speed and Precision in Time-limit Tests. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 1, 68-73.

 20. Ven, A.H.G.S. van der (1976). Essay Review of Runkel an McGrath's Research on Human Behavior. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 1, 185-190.

 21. Ven, A.H.G.S. van der (1976). An Error Score Model for Time-limit Tests. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 1, 215-226.

 22. Ven, A.H.G.S. van der (1976). Het meten van intelligentie door middel van tests met tijdslimiet. Gedrag, 4, 260-277.

 23. Ven, A.H.G.S. van der (1977). Inleiding in schaaltheorie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

 24. Ven, A.H.G.S. van der (1978). Opgaven bij inleiding in de schaaltheorie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

 25. Ven, A.H.G.S. van der (1980). Introduction to Scaling. New York: Wiley.

 26. Ven, A.H.G.S. van der (1980). Einführung in die Skalierung. Bern-Stuttgart-Wien: Huber.

 27. Ven, A.H.G.S. van der (1980). Intelligentie, wat is dat eigenlijk? De Psycholoog, 15, 502-515.

 28. Ven, A.H.G.S. van der (1980). Boekbespreking van J. de Zeeuw: Algemene diagnostiek, deel II: Testtheorie. Pedagogische Studieën, 57, 298-299.

 29. Ven, A.H.G.S. van der (1981). De methodologie van onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van data. De Psycholoog, 16, 90-99.

 30. Kalmthout, M.A. van & van der Ven, A.H.G.S. (1982). Hypnotherapie: een bezinning op haar geschiedenis. De Psycholoog, 9, 586-597.

 31. Pieters, J.P.M. & van der Ven, A.H.G.S. (1982). Precision, Speed and Distraction. Applied Psychological Measurement, 6, 93-109.

 32. Ven, A.H.G.S. van der & Smit, J.C. (1982). Serial Reaction Times in Concentration Tests and Hull's Concept of Reactive Inhibition. In C. Micko & U. Schulz (Eds.): Formalization of Psychological Theories. Proceedings of the 13th European Mathematical Psychology Group Meeting, Bielefeld.

 33. Kalmthout, M.A. van & van der Ven, A.H.G.S. (1983). Psychotherapie als ritueel. De Psycholoog, 18, 327-338.

 34. Kalmthout, M.A. van & van der Ven, A.H.G.S. (1984). Structurele kenmerken van psychotherapie. De Psycholoog, 19, 408-417.

 35. Kalmthout, M.A. van & van der Ven, A.H.G.S. (1985). The basic structure of psychotherapy as exemplified in hypnotherapy. In M.A. van Kalmthout, C. Schaap & F.L. Wojciechowski (Eds.) Common factors in psychotherapy. Lisse, Swets & Zeitlinger.

 36. Ven, A.H.G.S. van der (1985). Scaling. In: A.Kuper & J. Kuper (Eds.): The Social Science Encyclopedia. London: Routledge & Kegan Paul.

 37. Breukelen, G.J. van, Jansen, R.W., Roskam, E.E., Ven, A.H. van der & Smit, J.C. (1987). Concentration, Speed and Precision in Simple Mental Tasks. In: E.E. Roskam & R. Suck (Eds). Progress in mathematical psychology, Amsterdam: North-Holland.

 38. Ven, A.H.G.S. van der (1987). Wetenschap, hoe gaat dat eigenlijk? Psychologie, 6, 40-45.

 39. Ven, A.H.G.S. van der & Smit, J.C. (1989). Het geheim van de Bourdon Wiersma-test ontraadseld? Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 44, 260-270.

 40. Ven, A.H.G.S. van der, Smit, J.C. & Jansen, R.W. (1989). Inhibition in Prolonged Work Tasks. Applied Psychological Measurement, 13, 177-191.

 41. Van der Ven, A.H.G.S. & Gremmen F.M. (1992). The Knowledge or Random Guessing Model for Matching Tests. Applied Psychological Measurement, 16, 177-194.

 42. Van der Ven, A.H.G.S. (1992). Item Homogeneity in Verbal Tests: a Rasch Analysis of Amthauer's Verbal Tests. Educational and Psychological Measurement, 52, 623-639.

 43. Ven, A.H.G.S. van der (1992). Item Homogeneity in a Spatial Test: a Rasch Analysis of Amthauer's Cubes Test. European Journal of Psychological Assessment, 8, 189-199.

 44. Smit, J.C. & van der Ven, A.H.G.S. (1995). Inhibition in Speed and Concentration Tests: the Poisson Inhibition Model. Journal of Mathematical Psychology, 39, 265-273.

 45. Ven, A.H.G.S. van der (1998). Inhibition Theory and the Concept of Perseveration. In: Cornelia E. Dowling, Fred S. Roberts & Peter Theuns: Recent Progress in Mathematical Psycholgy. London: Lawrence Erlbaum Associates.

 46. Kan, C.C., Breteler, M.H.M., van der Ven, A.H.G.S. & Zitman, F.G. (1998). An evaluation of the DSM-III-R and ICD-10 Benzodiazepine Dependence Criteria using Rasch modelling. Addiction, 93, 349-359.

 47. Kan, C.C., Breteler, M.H.M., Timmermans, E.A.Y., Ven, A.H.G.S. van der, & Zitman, F.G. (1999). Scalability, Reliability and Validity of the Benzodiazepine Dependence Self Report Questionnaire in Outpatient Benzodiazepine Users. Comprehensive Psychiatry, 40, 283-291.

 48. Ven, A.H.G.S. van der & J.L. Ellis, J.L. (2000). A Rasch Analysis of Raven's Standard Progressive Matrices. Personality and Individual Differences, 29, 45-64.

 49. Ven, A.H.G.S. van der(2001). A Theoretical Foundation of Speed and Concentration Tests. In: Advances in Psychology Research, Volume IV. Huntington, NY Nova Science Publishers, Inc.

 50. Kan, C.C., Breteler, M.H.M., Ven, A.H.G.S. van der, Timmermans, E.A.Y. & Zitman, F.G. (2001). Assessment of Benzodiazepine Dependence in Alcohol and Drug Dependent Outpatients. Substance Use and Misuse, 36, 1085-1109.

 51. Kan, C.C., Breteler, M.H.M., Ven, A.H.G.S. van der & Zitman, F.G. (2001). Cross-validation of the benzodiazepine dependence self-report questionnaire in outpatient benzodiazepine users. Comprehensive Psychiatry, 42, 433-439.

 52. Kan, C.C., Ven, A.H.G.S. van der, Breteler, M.H.M., & Zitman, F.G. (2001). Latent Trait Standardization of the Benzodiazepine Dependence Self-Report Questionnaire using the Rasch Scaling Model. Comprehensive Psychiatry, 42, 424-432.

 53. Ven, A.H.G.S. van der. (2001). A Theoretical Foundation of Speed and Concentration Tests. In: Frank Columbus (Editor): Advances in Psychology Research, Volume 4, Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.

 54. Shmulevich, Ilya & Ven, A.H.G.S. van der (2002). An inhibition-based stochastic countable-time decision model. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 55, 17-25.

 55. Ven, A.H.G.S. van der, Gremmen F.M. & Smit, J.C. (2005). A Statistical Model for Binocular Rivalry. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 58, 97-116.

 56. Ven, A.H.G.S. van der & Gremmen F.M. (2006). A Statistical Test of the Beta Inhibition Model for Binocular Rivalry. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology (In Progress).

 57. Ven, A.H.G.S. van der (2012). The Hardy Distribution for Golf Scores. The Mathemaitical Gazette, 96, 428-438.

 58. Ven, A.H.G.S. van der (2013). Applying the Hardy Distribution to the Hole Scores of the 2012 British Open Championschip. International Journal of Golf Science, 2, 152-161.