Wilbert's website at SocSci

> Opinion> Sociaalwetenschap

opinion/sociaalwetenschappen.html 2014-09-19

Faculteit der Sociale Wetenschappen?

Archaïsch

Als staatsgefinancierde Nederlandse onderwijsinstelling is de RU verplicht de Woordenlijst Nederlandse Taal (het groene boekje) te volgen. Het woord der komt hier niet in voor. Oude verbogen vormen van het lidwoord komen nog slechts voor in versteende uitdrukkingen: Faculteit van de Sociale Wetenschappen.

Inconsequent

De keuze om wel of niet een lidwoord te gebruiken is niet altijd aan vaste regels gebonden. Men gaat naar Nijmegen, maar naar De Mortel. Hetzelfde geldt in het Engels. Deze faculteit kiest ervoor in het Engels niet (Faculty of Social Sciences) en in het Nederlands wel (Faculteit der Sociale Wetenschappen) een lidwoord te gebruiken. Beide zijn verdedigbaar. Beide is niet verdedigbaar: Faculteit van Sociale Wetenschappen.

Enallage

De wetenschappen op deze faculteit zijn niet socialer dan elders. De term natural sciences kan op twee manieren in het Nederlands vertaald worden. Als de wetenschappen zelf natuurlijk zijn (wellicht omdat er geen kunstmatige onderzoeksmethoden gebruikt worden) zou men kunnen spreken van natuurlijke wetenschappen. Als de natuur het onderzoeksgebied van deze wetenschappen betreft dan is de juiste vertaling natuurwetenschappen: Faculteit van Sociaalwetenschappen.

Gallicisme

In het Nederlands vormen we van twee zelfstandige naamwoorden waarvan de een een eigenschap van de ander beschrijft een samenstelling. We spreken van maximumsnelheid, voorstadslaan en spinozagebouw:

Sociaalwetenschappenfaculteit!